(၁၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ( 1.7.2020 )

0
351

ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုကြီး

ည ၈၅၃၀၉၅

ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆုကြီး

ဖ ၂၈၇၃၅၄

ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ဆုကြီး

ဃ ၈၄၇၉၃၀

ဓ ၄၀၆၈၂၀

ကျပ် သိန်း ၂၀၀၀ ဆုကြီး

ဍ ၂၆၆၀၈၇

မ ၈၁၈၅၄၉

ဇ ၈၈၇၅၁၀

ဌ ၃၂၀၀၁၈

ဝ – ၅၇၉၁၉၇

ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ဆုကြီး

ဍ ၆၀၈၃၁၉

ဝ – ၁၂၀၃၆၄

ကဃ ၈၉၈၃၅၀

ဌ ၁၄၄၁၆၅

ယ ၅၅၄၅၉၀

ဆ ၃၅၆၉၁၀

ဂ ၃၉၄၃၂၅

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် (၃ )သိန်းဆု
အက္ခရာ နင့် ရှေ့ ဂဏန်း ၅ လုံး အစဉ်လိုက်တူရမည်

ဎ ၆၆၆၉၀

ကင ၃၈၇၂၀

ဓ ၈၀၇၉၅

ယ ၅၄၇၇၁

ဃ ၉၄၇၈၄

ထ ၁၀၁၇၆

ရ – ၆၆၈၄၃

ကခ ၄၅၆၈၂

ဆ ၉၉၅၂၅

လ ၁၆၃၈၂

ဂ ၇၉၂၆၂

ပ ၉၉၄၅၆

အ ၅၀၁၁၇

သ ၂၈၃၇၃

စ ၆၈၄၈၈

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်း ဆုများ

ကဂ ၆၁၈၄

ဗ ၉၃၁၇

ဗ ၄၅၆၈

ကခ ၃၂၄၈

ည ၆၅၅၄

မ ၇၆၁၆

ဠ ၅၂၅၈

လ ၅၉၉၂

ဝ ၄၁၄၂

ဃ ၂၁၀၇

ဋ ၂၄၃၇

ဝ ၆၅၈၀

ဇ ၆၆၉၅

ဟ ၂၂၁၃

ကဃ ၉၁၈၉

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၁)သိန်းဆု
အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၃) လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

သ ၁၉၀

ဓ ၅၀၄

ဂ ၃၉၈

သ ၅၆၃

က ၈၁၆

ကဃ ၉၈၃

ရ ၉၈၁

ပ ၄၉၈

ဎ ၅၄၉

ဏ ၄၀၈

ကခ ၃၆၂

ကင ၈၁၀

ဏ ၅၈၁

ကခ ၁၈၈

စျ ၇၀၂

ဋ ၆၉၅

ထ ၁၄၈

ဋ ၂၄၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၅)သောင်းဆု
အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၂) လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

ဟ ၉၂

စ ၂၉

စျ ၁၄

ဂ ၈၈

ဆ ၄၂

ကက ၈၁

ဘ ၅၇

ဓ ၉၅

ဌ ၇၁

ဌ ၈၅

ကဃ ၅၅

လ ၆၄

ကဂ ၁၈

သ ၉၉

ယ ၃၂

ည ၆၁

င ၁၃

ဓ ၃၆

ပ ၅၈

ထ ၆၀

ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသေးပါ
ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here