ဖခင္ျဖစ္သူမွသမီးအရင္းအားတစ္ေန႔တည္းနာရီျခားျပီးသားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္

350

မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးမိတီၱလာျမိဳ႕စက္မွဳဇံု(၄)လမ္းရွိယကၠန္းအလုပ္သမားတန္းလ်ားတြင္ဖခင္ျဖစ္သူမွသမီးအရင္းအားတစ္ေန႔တည္းနာရီျခား၍အလိုမတူပဲသားမယားအျဖစ္(၂)ၾကိမ္တိုင္ျပဳက်င့္မွဳျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္းစံုစမ္းသိရသည္။

လြန္ခဲ႔ေသာ(၃)လခန္႔(ေန႔ရက္မမွတ္မိ)ည(၉)နာရီအခ်ိန္ခန္႔မ_________(၁၇)ႏွစ္မွယကၠန္းအလုပ္နား၍ဖခင္ဦးေက်ာ္စိုးႏွင့္အတူေနထိုင္ေသာမိတီၱလာျမိဳ႕စက္မွဳဇံု(၄)လမ္းရွိယကၠန္းအလုပ္သမားတန္းလ်ားတြင္တစ္ဦးတည္းရွိေနစဥ္ဖခင္ဦးေက်ာ္စိုးေရာက္ရွိလာျပီးမေျပာမဆိုပါးစပ္ပိတ္ကာအလိုမတူပဲသားမယားအျဖစ္(၁)ၾကိမ္ျပဳက်င့္ေၾကာင္

း(၃)နာရီခန္႔အၾကာဖခင္ဦးေက်ာ္စိုးမွသားမယားအျဖစ္(၁)ၾကိမ္ထပ္မံျပဳက်င့္ခဲ႔ျပီးမည္သူကိုမွေျပာဆိုျခင္းမျပဳရန္ေျပာေၾကာင္းထိုသို႔ျဖစ္ပြားျပီးစက္တင္ဘာ(၉)ရက္၊ည(၇)နာရီခန္႔ေနအိမ္ခန္းတြင္အိပ္ေနစဥ္ဖခင္ဦးေက်ာ္စိုးႏွင့္၄င္း၏ဇနီးေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း(မိေထြးေတာ္စပ္သူ)တို႔စကားမ်ားေနသည္ေတြ႔ရွိရျပီ

းဖခင္ဦးေက်ာ္စိုးမွေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္းအားႏွင္ခ်သျဖင့္ဆင္းသြားခဲ႔ေၾကာင္းစက္တင္ဘာ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္စက္မွဳဇံုရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွစက္မွဳဇံုရဲကင္းသို႔ခဏလိုက္ခဲ႔ရန္လာေရာက္ေခၚေဆာင္၍လိုက္သြားရာစက္မွဳဇံုရဲကင္းတြင္မိေထြးေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္းအားေတြ႔ရွိရျပီးေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း၏ေျပာျပခ်က္အရ

ဖခင္ဦးေက်ာ္စိုးႏွင့္ေနထိုင္ခဲ႔သည္တိုင္ၾကားထားေၾကာင္းျဖစ္စဥ္အမွန္အားေျပာျပရန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွေျပာဆိုသျဖင့္မ_____________မွ၄င္းအားဖခင္ျဖစ္သူဦးေက်ာ္စိုးမွအလိုမတူပဲသားမယားအျဖစ္(၂)ၾကိမ္တိုင္ျပဳက်င့္ခဲ႔သည္ကိုေျပာျပခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္အရသမီးျဖစ္သူမ____________(၁၇)ႏွစ္စက္မွဳဇံုရပ္ကြက္မိတီၱလာျမိဴေနသူမွ၄င္းအားအလိုမတူပဲသားမယားအျဖစ္(၂)ၾကိမ္တိုင္ျပဳက်င့္ခဲ႔သူဖခင္ဦးေက်ာ္စိုးအားအေရးယူေပးပါရန္စက္တင္ဘာ(၁၇)ရက္တြင္လာေရာက္တိုင္တန္းခ်က္အရမိတီၱလာျမိဳ႕ အမွတ္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၃၃၂/၂၀၁၉ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္အမွဳဖြင့္အေရးယူျပီး

းျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူေက်ာ္စိုး(၅၂)ႏွစ္ယကၠန္းလုပ္သားစက္မွဳဇံု(၄)လမ္းမိတီၱလာျမိဳ႕ေနသူအားစက္တင္ဘာ(၁၇)ရက္ည(၇း၄၀)အခ်ိန္ဖမ္းဆီးရမိျပီးအမွဳႏွင့္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေရႊေမာင္ေမာင္(မိတီၱလာ)D Nae Khit Media