၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို အလုပ္ေစခိုင္းပါက ေထာင္ဒဏ္ ၆ လႏွင့္သိန္း ၁၀၀ အထိ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ဟုဆို

255

လက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားအရ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခိုင္းေစျခင္းရွိပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ထက္မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္အထိ က်ခံႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလ ၁၂ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသား လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားအၿပီး မီဒီယာမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“၁၄ ႏွစ္ေအာက္က လံုးဝကို ခိုင္းလို႔ မရတာဗ်။ ေတြ႔ရွိရင္ ဌာနဥပေဒနဲ႔ အေရးယူပါတယ္။ ဆိုင္အလုပ္ဌာနေတြဆို ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ကို ခိုင္းတယ္။ ခိုင္းၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြရွိတယ္။

ဥပေဒမလိုက္နာဘူးဆိုရင္ သိန္း ၅၀ ေထာင္ဒဏ္ သံုးလ အစရွိသျဖင့္ ခ်လို႔ရတဲ့ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြ ရွိပါတယ္။ အလားတူပဲ အလုပ္႐ံုဥပေဒမွာ ဆိုရင္ ပုဒ္မ ၈၅ အရ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ရွိပါတယ္။

ေထာင္ဒဏ္သံုးလနဲ႔ ေငြဒဏ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ ခ်မွတ္လို႔ရတဲ့ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ရွိၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာကေတာ့ တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားအေပၚ မူတည္တာေပါ့ေနာ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးကို ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ ခိုင္းေစျခင္းရွိပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇ အရ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရပါက ေျခာက္လထက္ မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၅၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထိ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္႐ံုမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၅အရ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရပါက အနည္းဆံုး ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖစ္ေစ၊ သံုးလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆိုင္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ဌာနႏွင့္ အမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ေရး အလုပ္ဌာနမ်ား စသည္တို႔၌ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မျပည့္သူမ်ားကို အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳေရးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ၊ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔က အသိပညာေပး ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထိုသို႔ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မျပည့္သည့္ ကေလးမ်ားကို ခိုင္းေစျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ ကေလးအလုပ္သမား အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္ဘက္က ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ မရွိကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ အစိုးရဌာနဘက္က ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသည့္ Weijie (Myanmar) အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

“စက္႐ံုပိုင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ပိုင္းကေတာ့ ကေလးလုပ္သားေတြကို မခန္႔မိေအာင္ ပညာေပးမယ္။ တကယ္လိုခန္႔မိခဲ့တယ္ဆိုရင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ဒီကေလးအတြက္ကို အေရးတယူ ပံ့ပိုးေပးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အစိုးရဘက္က ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ လိုပါတယ္”ဟု ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

ဆိုင္မ်ား၊ အလုပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ အမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ေရး အလုပ္ဌာနမ်ား စသည္တို႔၌ ကေလးအလုပ္သမား လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားရွိ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တိုင္း႐ံုးမ်ား၊ စက္မႈဇုန္အလိုက္ ႐ံုးမ်ား၊ ခ႐ိုင္႐ံုးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားစသည့္တို႔တြင္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းဝင္ေနၾကရသည့္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၄ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၄ သိန္းေက်ာ္ခန္႔မွာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမေလးပတ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္လုပ္သားအင္အား စစ္တမ္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

[ ယခုသတင္းကို မိတ္ဖက္မီဒီယာ The Voice ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ]

Unicode

လက်ရှိ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အလုပ်သမား ဥပဒေများအရ အသက် ၁၄ နှစ်အောက် ကလေးများကို လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ခိုင်းစေခြင်းရှိပါက ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ်သိန်း ၅၀ နှင့် ထောင်ဒဏ် ၃ လ ထက်မပိုသော ပြစ်ဒဏ်အထိ ကျခံနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးကျော်ကျော်ထွန်းက ပြောသည်။

အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စက်တင်ဘာလ ၁၂ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ အမျိုးသား လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး သင်တန်းကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် ကလေးအလုပ်သမား ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရေးဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားအပြီး မီဒီယာများ မေးမြန်းရာတွင် ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။

“၁၄ နှစ်အောက်က လုံးဝကို ခိုင်းလို့ မရတာဗျ။ တွေ့ရှိရင် ဌာနဥပဒေနဲ့ အရေးယူပါတယ်။ ဆိုင်အလုပ်ဌာနတွေဆို ၁၄ နှစ်အောက်ကို ခိုင်းတယ်။ ခိုင်းပြီးတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေရှိတယ်။

ဥပဒေမလိုက်နာဘူးဆိုရင် သိန်း ၅၀ ထောင်ဒဏ် သုံးလ အစရှိသဖြင့် ချလို့ရတဲ့ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေ ရှိပါတယ်။ အလားတူပဲ အလုပ်ရုံဥပဒေမှာ ဆိုရင် ပုဒ်မ ၈၅ အရ ထောင်ဒဏ် ငွေဒဏ် ရှိပါတယ်။

ထောင်ဒဏ်သုံးလနဲ့ ငွေဒဏ်သိန်းနှစ်ဆယ် ချမှတ်လို့ရတဲ့ ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ်ရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာကတော့ တရားသူကြီးရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားအပေါ် မူတည်တာပေါ့နော်”ဟု ဦးကျော်ကျော်ထွန်းက ပြောသည်။

အသက် ၁၄ နှစ်အောက် ကလေးကို ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများတွင် ခိုင်းစေခြင်းရှိပါက ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၇ အရ ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရပါက ခြောက်လထက် မပိုသည့် ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ ငွေဒဏ် ဖြစ်စေ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

ထို့အပြင် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၈၅အရ ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခံရပါက အနည်းဆုံး ငွေကျပ်သိန်း ၂၀ ဖြစ်စေ၊ သုံးလထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

လက်ရှိတွင် ဆိုင်များ၊ ကုန်သွယ်ဌာနနှင့် အများပျော်ရွှင်ရေး အလုပ်ဌာနများ စသည်တို့၌ အသက် ၁၄ နှစ် မပြည့်သူများကို အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုရေးကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကလေးအလုပ်သမား ပပျောက်ရေးကော်မတီ၊ ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့က အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်နေခြင်းများရှိကြောင်း ဆိုသည်။

ထိုသို့ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတွင် အသက် ၁၄ နှစ် မပြည့်သည့် ကလေးများကို ခိုင်းစေခြင်းမရှိကြောင်း၊ ၎င်းအပြင် အသက် ၁၄ နှစ်ပြည့်ပြီးသည့် ကလေးအလုပ်သမား အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်ဘက်က ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကို အမှန်တကယ် ဥပဒေအတိုင်း လုပ်ဆောင်မှု ရှိ မရှိကို လုပ်ငန်းရှင်များဘက် လုပ်ဆောင်သည့်အခါ အစိုးရဌာနဘက်က ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသည့် Weijie (Myanmar) အထည်ချုပ်စက်ရုံ၏ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးကိုကိုနိုင်က ပြောသည်။

“စက်ရုံပိုင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်းကတော့ ကလေးလုပ်သားတွေကို မခန့်မိအောင် ပညာပေးမယ်။ တကယ်လိုခန့်မိခဲ့တယ်ဆိုရင် ထဲထဲဝင်ဝင် ဒီကလေးအတွက်ကို အရေးတယူ ပံ့ပိုးပေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အစိုးရဘက်က ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ လိုပါတယ်”ဟု ဦးကိုကိုနိုင်က ပြောသည်။

ဆိုင်များ၊ အလုပ်ဌာနများနှင့် အများပျော်ရွှင်ရေး အလုပ်ဌာနများ စသည်တို့၌ ကလေးအလုပ်သမား လုပ်ကိုင်နေကြောင်း သိရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေများရှိ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ တိုင်းရုံးများ၊ စက်မှုဇုန်အလိုက် ရုံးများ၊ ခရိုင်ရုံးများ၊ မြို့နယ်ရုံးများစသည့်တို့တွင် တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနက ပြောသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းဝင်နေကြရသည့် ကလေးငယ်ပေါင်း ၁၄ သိန်းကျော်ရှိပြီး ၄ သိန်းကျော်ခန့်မှာ အန္တရာယ်ရှိသည့် အလုပ်များတွင် လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပထမလေးပတ်အတွက် နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အား စစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။

[ ယခုသတင်းကို မိတ်ဖက်မီဒီယာ The Voice ၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ]