သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျခ/ဥေၾကာင့္ ရာထူးရလာသည္ကို မေမ့ရန္လိုဟု တပ္မေတာ္ ေျပာၾကား

130

ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၂၈

သမၼတ ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္လာသည္ကို မေမ့ၾကရန္လိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးေဒၚသူဇာေ႐ႊက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ဦးဝင္းျမင့္အစိုးရ၊ ယခုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ လစာဆယ္သိန္းရေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တည္ရွိေနတာကို မေမ့ၾကဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ၎က ေဆြေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဩဂုတ္လ၂၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက တင္သြင္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေရးဟုဆိုေသာ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၂၄၈ ၊၂၆၄ ၊ ၃၂၂ ႏွင့္ ၄၀၂ တို႔ကို ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပထားျခင္းကို စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ၄၅ ဦးပါဝင္ေသာေကာ္မတီ (NLD ပါတီမွ ေျခ/ဥတစ္ရပ္လံုးစိစစ္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ) ၏ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္အတြင္းထည့္သြင္းရန္ တင္ျပမႈကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို ကိုယ္စားလွယ္ ၃၄ ဦးက ေဆြးေႏြးရာတြင္တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကလည္း အလားတူ ကန္႔ကြက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ယခင္အစိုးရ၊ ယခင္လႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၁-၂၀၁၅) သည္လည္း အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီကတိသစၥာျပဳကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္၍ လက္ရွိ အစိုးရအား အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသူဇာေ႐ႊက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဩဂုတ္လ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ကို ၄၅ ဦးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္း၊ ၄၅ ဦးေကာ္မတီ၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေနျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

“ေရွ႕ကသြားမယ္ဆိုေတာ့လည္း မထားခဲ့နဲ႔ တူတူသြားရေအာင္ဆိုၿပီး တားတယ္၊ ေနာက္ကလိုက္ခဲ့ပါဆိုလို႔ လိုက္ျပန္ေတာ့လည္း အခ်ိန္ေတြသာကုန္သြားတယ္၊ ေမာင္ပံုက ခုထိေစာင္းတီးသင္လို႔ကို မၿပီးေသးဆိုတာမ်ိဳးလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဘာနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူလဲဆိုရင္ ျဖဴးေနေအာင္ ေဖာက္ေပးထားတဲ့ လမ္းမႀကီး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ လမ္းမႀကီးသြားမယ့္ ခရီးကို တိက်ေသခ်ာစြာေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္မယ့္ လမ္းမႀကီးတစ္ခုကို အဆင္သင့္လည္း ေဖာက္ေပးထားၿပီးၿပီ။

အဲဒီလမ္းကို တကယ္အားကိုး ယံုၾကည္ဆုပ္ကိုင္ၿပီး သြားဖို႔လုပ္ေနတဲ့ လူတစ္စုကို ဒီလမ္းခ်ိဳးေလးကဝင္၊ ဟိုလမ္းခ်ိဳးေလးကထြက္ ေဖာက္ေပးထားတဲ့ လမ္းကိုမသံုးဘဲ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားက သြားၾကမယ့္ လူတစ္စုႏွင့္အတူ လိုက္သြားပါလားလို႔ အႀကံျပဳေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ႀကီး ေဒၚေအးသဥၨာေက်ာ္ကက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပန္လည္ ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တင္သြင္းလာသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ၄၅ ဦးေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ ေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိတ္အဆက္မမိပါက အက်ိဳးမဲ့သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ၄၅ ဦးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NLD ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမာမာခိုင္ (သထံုမဲ ဆႏၵနယ္) က ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသည္။

ဥပေဒတစ္ခုကိုျပင္ဆင္လိုပါက တစ္ခုထဲကို ကြက္၍ ျပင္ဆင္၍မရသကဲ့သို႔ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး သံုးသပ္ဆင္ျခင္၍ ေရွ႕ေနာက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲရသည္ကို ဗဟုသုတ အျဖစ္မွ်ေဝေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ အခ်ိတ္အဆက္မမိပါက အက်ိဳးမဲ့သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ၄၅ ဦးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ ထည့္သြင္းလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံသားအားလံုး ေဘးကင္းစြာခိုလံႈႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပင္မအေဆာက္အအံုျဖစ္တဲ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႀကီးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ ဆူးေညႇာင့္ ခလုတ္ေတြ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတြကို ကၽြန္မတို႔ အားလံုး ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြကရွင္းလင္းထားၿပီးေတာ့

လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ စုၿပီး ခိုင္မာတဲ့ အုတ္ျမစ္ခ်ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မွအေျပးအလႊားနဲ႔ အၿပီးစလြယ္ ဝါးတဲဝင္ထိုးရင္ ေရရွည္ခိုင္ခန္႔မွာမဟုတ္လို႔ ျပည္သူေတြလည္း လက္ခံမွာ မဟုတ္သလို မူလႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြကို အေလးအနက္ထားရမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕တာဝန္အရ ကၽြန္မ ဒီအစီရင္ခံစာကို ေထာက္ခံေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚမာမာခိုင္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္စကားလံုးျဖင့္ အႏိုင္ယူေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး ေရွ႕ဆက္၍ အျငင္းပြားေနပါက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ေရွ႕ကိုေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝ (ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္) က The Voice သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္းမ်ားကို ေလ့လာစိစစ္ေရးေကာ္မတီက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လစာ က်ပ္ဆယ္သိန္းႏွင့္ ေန႕တြက္စရိတ္၊ ခရီးသြားစရိတ္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အနည္းငယ္ကို ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ လစာက်ပ္ ဆယ္သိန္းကို မယူဘဲ တပ္မေတာ္မွ ေပးထားသည့္ရာထူးအလိုက္ လစာရယူထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအရ လစာက်ပ္ သိန္း ၅၀ ကို မယူမိခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (၂၀၁၁-၂၀၁၅) ကို ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (၂၀၁၁- ၂၀၁၅) က ဥပေဒႏွင့္ မညီဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ လစာကို အျပည့္အဝယူခဲ့ရေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။

[ ယခုသတင္းကို မိတ္ဖက္မီဒီယာ The Voice ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ]