တစ္ပတ္စာနာမကၡရအထူးေဟာစာတမ္း . 5.8.2019 မွ 11.8.2019 အထိ

580

(အ၊အာ၊ဣ၊အိ၊အီ၊ဥ၊ဥဴ၊ဧ၊ၾသ) စသည့္ ”အ” အသံထြက္ႏွင့္စတင္မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ တင္မက မိသားစုအေရး၊ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအေရးပါ ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ပါ မည္။ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြမ်ားေနသူဆို ရည္ရြယ္ခ်က္ အတိုင္း ျဖစ္မလာ၍ စိတ္ေမာလူေမာ ျဖစ္ေနမည္။

(က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) ႏွင့္စတင္မွည့္ေခၚထားတဲ့ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ျမင္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စိတ္ရႈပ္ရမည္။ အလုပ္ေျပာင္းလဲ မႈ႕ (သို႔မဟုတ္) ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈ႕ ျဖစ္မည္။

သင့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ႕ကလက္တကမ္း မွာရွိေနတယ္။ သင္မလုပ္လွ်င္ အရာရာသူတပါး ဦးသြားမည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္မည္။

(စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည)ႏွင့္ စတင္မွည္ေခၚထားေသာအမည္ပုိင္ရွင္မ်ား

အရာရာ ကြက္ေက်ာ္ျမင္တတ္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ၾကီးၾကီးျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာစြာ ထားျပီး ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္မွာပါ။ လုပ္ပါ။ သင့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေသခ်ာေပါက္ေအာင္ျမင္မႈ႕ ရပါလိမ့္မည္။

လူယံုမထားရ။ခရီးသစ္ ၊ ေနရာသစ္ ႏွင့္ အတူ အခြင့္အလမ္းအသစ္ လည္း ရမွာေသခ်ာေနပါတယ္။

(ယ၊ရ၊လ၊၀၊ဠ)ႏွင့္စတင္ မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

သင့္ရည္မွန္းခ်က္ သင့္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကေတာ့ ရာႏံႈးျပည့္ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ သင့္အေပၚ အကူအညီ ေပးသူ ေတြလည္းေပၚလာပါလိမ့္မည္။

အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။အားနည္းခ်က္ကေတာ့ လူမႈေရးကိစၥေတြပါပဲ။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ၾကား အေပါင္း အသင္း ၾကား ၊ လင္မယားၾကား ၀င္မရႈပ္ ႏွင့္ ကိုယ္ခံရတတ္တယ္။

(ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) ႏွင့္စတင္မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

သင္လုပ္သမွ် ေအာင္ျမင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏၱရာယ္လည္း ကင္းပါျပီ။ ထီေတာ့ထိုးျဖစ္ေအာင္ထိုးလိုက္ပါ။

(သ၊ဟ)ႏွင့္ စတင္မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

အခက္အခဲ တခု ကို ေက်ာ္လႊားခ်င္၏။ ထိုးေဖာက္ခ်င္၏။ မိသားစု တားျမစ္မႈ႕ လည္း နားမ၀င္ျဖစ္ေနမည္။ ကိန္းခန္း နကၡတ္အလိုအရ ဤ ကာလ မွာ သင့္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈ႕ ေတြ လြဲမွားႏိုင္ပါတယ္။

ပညာေရးအညံ့မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ထင္သေလာက္ မတိုးတတ္ႏိုင္ပါ။

ယၾတာ က်န္းမာေရးအားနည္သူကို ေဆး၀ါးဓာတ္စာလွဴပါ။

(တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န၊ဌ) ႏွင့္ စတင္မွည့္ေခၚထားေသာ အမည္ပိုင္ရွင္မ်ား

ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တခု ခ်ျဖစ္မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတိုင္းေအာင္ျမင္မႈ႕ ရမည္။ ခရီးတစ္ခုမရည္ ၇ြယ္ဘဲ သြားရမည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းတို႔ အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္မႈ႕ ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ဓမၼဒါနအလွဴေလးေတြျပဳလုပ္ေပးပါ

၇ရက္သားသမီးမ်ားအားလံုးေကာင္းက်ိဳးလိုအင္ဆႏၵေတြျပည့္၀ၾကပါေစ။

ၿငိမ္းေအးလူ(ေဗဒင္သုေတသီ)

0977 5555 695 -0944 5555 695