နယ္စပ္ရွိ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အလံကို တရုတ္စစ္သားအခ်ိဳ႕က ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈျဖစ္ပြား

700

ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္စပ္ BP144(3/4) အနီး စိုက္ထူထားေသာ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အလံကို တရုတ္စစ္သားအခ်ိဳ႕က ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈျဖစ္ပြား၊ျမန္မာဘက္က ကန္႔ကြက္စာေပးလို႔ထား ။ ေလာက္ကိုင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃

ျမန္မာ-တရုတ္ နယ္စပ္ BP144(3/4) အနီး စိုက္ထူထားေသာ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အလံကို တရုတ္စစ္သားအခ်ိဳ႕က ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈ အခုရက္ပိုင္းအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဦးစီးအဖြဲ႕ ထံမွသိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္သည္ျပီးခဲ့သည့္ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႔ကျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႔ မနက္ ၇ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔က ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ခ်င္းေရႊေဟာ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္ နယ္နမိတ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္ BP-144/3 နဲ႔ BP-144/4 အၾကား ႏွစ္နုိင္ငံနယ္နမိတ္မ်ဥ္း ႏွင့္ ၅ မီတာခန္႔ေလာက္တြင္ စိုက္ထူထားေသာ ျမန္မာနုိ္င္ငံေတာ္အလံ ေနရာကို

တရုတ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ လက္နက္ကိုင္ ၂၂ ဦးပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕ လာေရာက္ျပီး အလံတုိင္ေျခရွိအုတ္ခံုကို ျဖိဳဖ်က္ခဲ့ကာ အလံတုိင္ကို သံျဖတ္လႊျဖင့္ျဖတ္ယူသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုးကန္႔ကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဦးစီးအဖြဲ႕ထံမွသိရသည္။

ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးေက်ာက္တယ္ခ်န္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရထံကို စာနဲ႔တင္ျပထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တရုတ္ဘက္က ျပည္ပဆက္ဆံေရးဌာနကို ၂၉ ရက္ေန႔ကပဲ ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔ထားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အလံတုိင္တည္ရွိသည့္ေနရာသည္ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစြမ္းလူ ၏ ဂိုေထာင္အနီးတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။၎အလံတုိင္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ နယ္နမိတ္ကိစၥ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ႏွစ္နိင္ငံနယ္နမိတ္အေျခအေနအား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္နုိင္ရန္ အတြက္ စိုက္ထူးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႔က တရုတ္နုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕ ျပည္ပဆက္ဆံေရးဌာန သို႔ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဦးစီးအဖြဲ႕မွ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ ကန္႔ကြက္စာတြင္မူ ၎တို႔အေနျဖင့္ ၎ အလံတုိင္စိုက္ထူျခင္းအေပၚကန္႔ကြက္လိုပါက ႏွစ္ဘက္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း တရား၀င္ကန္႔ကြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယခုကဲ့သို႔ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍ လာေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တရုတ္အစိုးရတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ (ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ေဒသမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၁၆ အပိုဒ္ခြဲ ၃ အားေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာေရာက္ေၾကာင္း၊

ဒါေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ယင္းေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးမေပၚေပါက္ေစဖို႔အတြက္ ႏွစ္နုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုအေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေရးသားထားေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တရုတ္အစိုးရတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ (ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ေဒသမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၁၆ အပိုဒ္ခြဲ ၃ တြင္ “စာခ်ဳပ္၀င္ ႏွစ္နုိင္ငံ၏အရာရွိမ်ားသည္ အျခားစာခ်ဳပ္၀င္နုိင္ငံ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ ပူးတြဲထိန္းသိမ္းရန္ကိစၥမ်ားမွတစ္ပါး လက္နက္မ်ား၊ ခဲလမ္းမီးေက်ာက္မ်ား သိ႔ုမဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစတက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအားသယ္ေဆာင္၍ အျခားစာခ်ဳပ္၀င္နုိင္ငံ၏ နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းမျပဳရ” ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဦးစီးအဖြဲ႕ထံမွသိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာကတိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ျဖဴေစ်းအနီး ျမန္မာနုိင္ငံဘက္အျခမ္းကို တရုတ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၀င္ေရာက္လာကာ ေစ်းေကာ္မတီရံုးတည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈ ျဖစ္စဥ္လည္းျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။Isee Media

Unicode

မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ် BP144(3/4) အနီး စိုက်ထူထားသော မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကို တရုတ်စစ်သားအချို့က ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုဖြစ်ပွား၊မြန်မာဘက်က ကန့်ကွက်စာပေးလို့ထား ။ လောက်ကိုင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃

မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ် BP144(3/4) အနီး စိုက်ထူထားသော မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကို တရုတ်စစ်သားအချို့က ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှု အခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးစီးအဖွဲ့ ထံမှသိရသည်။

အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်က ရှမ်းပြည်နယ် ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ချင်းရွှေဟော်မြို့ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက် နယ်နမိတ်ကျောက်တိုင်အမှတ် BP-144/3 နဲ့ BP-144/4 အကြား နှစ်နိုင်ငံနယ်နမိတ်မျဉ်း နှင့် ၅ မီတာခန့်လောက်တွင် စိုက်ထူထားသော မြန်မာနိ်ုင်ငံတော်အလံ နေရာကို

တရုတ်နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ လက်နက်ကိုင် ၂၂ ဦးပါဝင်သောအဖွဲ့ လာရောက်ပြီး အလံတိုင်ခြေရှိအုတ်ခုံကို ဖြိုဖျက်ခဲ့ကာ အလံတိုင်ကို သံဖြတ်လွှဖြင့်ဖြတ်ယူသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုးကန့်ကိ်ုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးစီးအဖွဲ့ထံမှသိရသည်။

ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးကျောက်တယ်ချန်က “ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်အစိုးရထံကို စာနဲ့တင်ပြထားပါတယ်။ ပြီးတော့ တရုတ်ဘက်က ပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာနကို ၂၉ ရက်နေ့ကပဲ ကန့်ကွက်စာပေးပို့ထားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။

အလံတိုင်တည်ရှိသည့်နေရာသည် အမှတ် ၃ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစွမ်းလူ ၏ ဂိုထောင်အနီးတွင် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။၎င်းအလံတိုင်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်က မြန်မာ-တရုတ် နှစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ မှ နယ်နမိတ်ကိစ္စ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်စဉ် နှစ်နိင်ငံနယ်နမိတ်အခြေအနေအား ရှင်းလင်းစွာ မြင်နိုင်ရန် အတွက် စိုက်ထူးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။

ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် လင်ချန်းမြို့ ပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာန သို့ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးစီးအဖွဲ့မှ ပေးပို့ခဲ့သော ကန့်ကွက်စာတွင်မူ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ၎င်း အလံတိုင်စိုက်ထူခြင်းအပေါ်ကန့်ကွက်လိုပါက နှစ်ဘက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း တရားဝင်ကန့်ကွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

ယခုကဲ့သို့ လက်နက်များကိုင်ဆောင်၍ လာရောက်ဖျက်ဆီးခြင်းသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တရုတ်အစိုးရတို့အကြား ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် (မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ဒေသများ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် အပိုဒ် ၁၆ အပိုဒ်ခွဲ ၃ အားဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရာရောက်ကြောင်း၊

ဒါကြောင့် ယခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်း ထည့်သွင်းရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ယင်းကြောင့် နောက်နောင်တွင် ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ်မျိုးမပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းရေးသားထားကြောင်းလည်း သိရပါသည်။

၁၉၉၇ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တရုတ်အစိုးရတို့အကြား ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် (မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ဒေသများ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် အပိုဒ် ၁၆ အပိုဒ်ခွဲ ၃ တွင် “စာချုပ်ဝင် နှစ်နိုင်ငံ၏အရာရှိများသည် အခြားစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု ပူးတွဲထိန်းသိမ်းရန်ကိစ္စများမှတစ်ပါး လက်နက်များ၊ ခဲလမ်းမီးကျောက်များ သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေတက်သည့် ပစ္စည်းများအားသယ်ဆောင်၍ အခြားစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံ၏ နယ်မြေအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရ” ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း ဦးစီးအဖွဲ့ထံမှသိရသည်။

ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောကတိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့နယ် ဆင်ဖြူဈေးအနီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်အခြမ်းကို တရုတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဝင်ရောက်လာကာ ဈေးကော်မတီရုံးတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ် ကန့်ကွက်မှု ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည်။Isee Media